top of page

THE PENGUIN PROJECT 

V "The Penguin project" se s partnery z Innsbruckého kulturního centra Die Bäckerei Shawnem Wrightem a Floriánem Lanstädterem, již několik let zabýváme otázkou "Jak si mohou pracovníci (nejen) v kulturním sektoru udržet svou jiskru?".

 

Nejen v kultuře, ale i v dalších odvětvích, ve kterých lidé do práce či tvorby vkládají svou duši a emoce, dochází k velkému nadšení a k velké investici vlastní energie. Ta se však po kratší či delší době usilovné práce spálí, a s ní shoří/vyhoří i nadšení jejího nositele. Proto jsme investovali svou vlastní energii do několikaletého výzkumu, sérií rozhovorů a workshopů a věříme, že jsme společně vyvinuli originální a efektivní přístup k řešení problému, jak si dlouhodobě udržet radost a jiskru ve svém pracovním nasazení.

SPECIFIKA KULTURNÍHO SEKTORU

Práce v kulturním sektoru (a obecně v neziskovém sektoru) má téměř vždy dvě tváře:

  • Na jedné straně jsou kulturní pracovníci nadšení, plní entuziasmu, loajální  a hluboce identifikovaní se svou prací. Přispívat k smysluplné celospolečenské službě je pro mnoho lidí pracujících v tomto odvětví velkou potřebou.

  • Na druhé straně často zažíváme zklamání, když se setkáme s limity našeho jednání a uvědomíme si, že ne každá překážka se dá překonat s nadšením. Vyhoření je pro mnoho lidí v neziskovém sektoru velkou výzvou, kterou je nelehké překonat.

post-2-800x.jpg
MISE THE PENGUIN PROJECT

Misí "The Penguin project" je podpora pracovníků v kultuře pomocí nástrojů šitým jim na míru. Díky nim mohou kulturní instituce (i sami pracovníci) najít udržitelný přístup k energii svých zaměstnanců. Naším cílem je, aby si kulturní pracovníci vyvinuli reflexivní vztah ke své práci a naučili se pracovat s tenkou hranicí mezi motivací a vyhořením.

NÁSTROJE

Náš přístup jsme pracovně pojmenovali "ze srdce do mozku, z mozku do rukou" a vypracovali jsme pro něj několik metafor, které poskytujeme jako nástroje k reflexi.

 

Tyto metafory fungují jako katalyzátor, který pomáhá při překladu z emocionální roviny do té racionální.

Jsem ve své práci spíše jako tučňák na souši,
nebo jako ten ve vodě?

Metafory fungují jak na individuální, tak firemní úrovni:

  • Jednotlivci pomocí nich mohou jednoduše posoudit svůj vztah k práci a zjistit, kde a jak se "dobíjejí", a co jim naopak energii odebírá.

  • Na úrovni organizace poskytují metafory základ, na kterém mohou týmy reflektovat a měnit svou organizační kulturu.

book-layout-mockup-800x.jpg

Pro více informací o tom, proč jsou metafory skvělým nástrojem pro kultivaci pracovního prostředí kulturních institucí, doporučujeme nahlédnout do našeho e-booku "My Penguin Heart". Tam také vysvětlujeme, jak a proč se stal tučňák hrdinou našeho projektu a jednou ze základních metafor.

ROLE MOVE OSTRAVA

MOVE Ostrava do projektu vnesl důležitý pohybový element a focus na fyzický well-being. Jana Ryšlavá a Iveta Zedková vedly například workshop zaměřený na ztělesněné učení (embodied learning) a taneční terapii. Ten týmu odhalil potenciál využití těl jako senzorů umožňujících naladit se na to, co leží pod povrchem, hluboko v naší mysli. Dále pod jejich vedením vznikl tzv. Movement toolkit, který spolu s dalšími praktickými materiály najdete v projektové online vzdělávací platformě  Learning platform.  

PROGRAM TRAIN THE TRAINER

V roce 2023 jsme pro 11 kulturních pracovníků z 8 zemí Evropské unie uspořádali první ročník programu Train The Trainer. Během tohoto desetiměsíčního "kurzu" získávali účastníci dovednosti a mindset nezbytný k podpoře udržitelných pracovních podmínek v nezávislém kulturním sektoru. Program se zaměřoval na rozvoj praktik orientovaných na lidské potřeby a hledání způsobů nastolování emočního blahobytu pracovníků v kreativních prostředích. 

Základem tohoto programu je fúze umění a vědy, důraz na emocionální rozměr, získávání vědomostí a schopnost přetavit je do praxe. Absolventi programu jsou nyní vybaveni potřebnými znalostmi k realizaci workshopů a metodami pro zvýšení povědomí o této problematice.

Penguin_Instagrampost.jpg
PARTNEŘI
New logo slide.jpg

"The Penguin Project" je realizován díky podpoře programu Erasmus+ a je financován Evropskou unií. Názory a postoje v něm patří pouze autorů a nemusí nutně odrážet postoje Evropské unie či OeAD-GmbH. Ani Evropská unie, ani poskytující autorita za ně nemohou nést odpovědnost.

bottom of page