top of page
BOD OBRATU
MOVE Ostrava

ÚTERÝ 25. 4.
19:00

Strach je základní emoce, která má ochrannou funkci. Po miliony let nám pomáhá přežít. 

V současné moderní době jsme však často vystavováni situacím, ve kterých evolučně zajeté reakce zmrznutí-boj-útěk nejsou funkční. Zůstáváme tak uvězněni ve vnitřním bludišti svých strachů, ztracení, odpojení, bombardováni tělesnými reakcemi bez možnosti adekvátní akce.

Jak jinak je možné se strachem naložit? Je možné ho využít? Může snad být dokonce hnací silou důležité životní změny? A co je třeba k tomu, aby taková transformace strachu mohla proběhnout? Co se stane, když se otočíme a podíváme se mu do očí? 

0770e810-19eb-4d53-8d8d-67f86b2a71f6_800_800.jpg.png

Performativní přednáška Bod obratu zkoumá s využitím těla v pohybu, žité zkušenosti a dostupných poznatků zejména z oblasti psychologie a neurověd vrstvy a prostory strachu a s ním spojených procesů. Zve diváka do role výzkumníka i (sebe)zkoumaného v dialogu se (svým) strachem.

Tvůrčí tým

Jana Ryšlavá (CZ) po absolvování Salzburg Experimental Academy of Dance se věnovala pedagogice na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, působila v mezinárodních projektech. Založila platformu MOVE Ostrava, je kurátorkou festivalu MOVE Fest pro Ostravu a společně s Prostorem současného tance také pro Košice. Aktuálně účinkuje v představeních Brave New Life (SK - Tabačka Kulturfabrik), The Urge Grows (CZ/DE/SK), Čert a Káča (SK - SND). Věří, že pohyb je pro každé tělo a baví ji odhalovat tyto možnosti.

MUDr. Iveta Koblic Zedková (SK) absolvovala LF UP v Olomouci. Působila jako sekundární lékařka na PK FN a LF v Olomouci (2003-2007), následně jako sekundární lékařka na Dětské psychiatrické klinice FN a 2. LF Motol. Atestaci v oboru psychiatrie složila v roce 2009. Absolvovala dlouhodobý výcvik v Gestalt psychoterapii v košickém Institutu Dialog a dlouhodobý výcvik v taneční pohybové terapii (TPT) pod záštitou Americké asociace taneční pohybové terapie a TANTER Praha. V současnosti je doktorandkou na 1. LF UK v Praze, obor Lékařská psychologie a psychopatologie, kde se zabývá problematikou psychotických chorob v dětství a adolescenci. Je editorkou a spoluautorkou knihy "Tanečně pohybová terapie - teorie a praxe". Kromě tématu své disertační práce se věnuje hlavně neverbalitě v psychoterapii, konceptu embodimentu a prevenci burn-out.

Marcela Kučová (CZ) vystudovala gymnázium v Hlučíně a anglický jazyk na Ostravské univerzitě. K hudbě ji přivedl otec, houslista Jaroslav Kuča. V roce 2020 vyšla deska světoznámého hráče na basovou kytaru Steva Baileyho, na které Marcela hostuje. Má za sebou také spolupráci s americkým hip-hopovým producentem a držitelem cen Emmy Tokim Wrightem, spolupracovala na autorském představení Carpe(t) Diem.

 

Z veřejných zdrojů podpořil Fond na podporu umenia. Dále je projekt vznikl za podpory Ministertstva kultury ČR, Státního fondu kultury, Kulturfabrik Tabačka, Nové sítě a EEA Grants.

bottom of page