top of page

Workshop Udržitelnost tanečních médií v Ostravě!

Taneční aktuality vyhlašují otevřenou výzvu k účasti na workshopech pro umělecké kritiky a redaktory se zaměřením na tanec, nový cirkus a pohybové divadlo, ale také kulturní manažery a pracovníky v kulturních organizacích. A proč vám o tom říkáme? Protože proběhnout rámci letošního 10. ročníku MOVE Festu!


Workshopy se uskuteční v pátek a sobotu 6.–7. října pod vedením publicistky a zakladatelky platformy Tanznetz Niny Hümpel (DE), šéfredaktora magazínu Dancing Times Jonathana Graye (UK) a kritika Sanjoye Roye (UK), který více než dvacet let píše o tanci pro Springback Magazine a další významná média.


Semináře budou tentokrát zaměřeny na sdílení přístupů k provozování oborových médií, a to jak tištěných, tak elektronických. Hlavním tématem bude udržitelnost z hlediska ekonomické stability, lidských zdrojů a rozšiřování čtenářské obce.

Lektoři se budou s účastníky zabývat otázkami udržitelnosti, fundraisingu, sponzoringu, monetizace obsahu, personální stability a nastavení systému honorování práce kritiků. Dále bude pozornost věnována tématu tištěných versus online médií, výzvám a rizikům transformace a specifikům fungování daných forem. A třetím okruhem bude rozvoj publika a marketingové, PR a další strategie, jak zvyšovat zájem čtenářů.


Panelová diskuse pro veřejnost Ozvěny taneční kritiky v regionálních médiích pak proběhne 8. října. Do diskusního panelu budou kromě lektorů přizváni také další aktéři oboru z oblasti taneční publicistiky a kulturního PR.


🇬🇧 Workshopy proběhnou v anglickém jazyce. Podmínkou účasti je následné sepsání jednoho kritického textu pro web www.tanecniaktuality.cz. Text je honorovaný.


❗️ Počet účastníků workshopů je omezen, hlaste se do 31. srpna prostřednictvím google formuláře: https://forms.gle/i5S22qWhLRB67uyo6.


🎫 Účastníci workshopů dostanou zdarma akreditaci na MOVE Fest 2023. Účastníkům, kteří nemají trvalé bydliště v Ostravě, bude poskytnut příspěvek na dopravu a ubytování. Účast autorů z regionů vítáme.


Projekt je realizován s finanční podporou Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy.
97 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page