top of page

Rezidence The Forces That Move v Grónsku očima Jany a Zdenky


Pamatujete na workshop a performativní procházku .tektoparty? Ostrava ji zažila už dvakrát - na haldě Ema a v okolí Landeku. Pokaždé se jednalo o úžasný zážitek propojující pohyb, přírodu a účastníky v harmonický celek plný poznání. A proč na .tektoparty nyní vzpomínáme?

Protože považujeme performativní tvary v krajině za důležitou součást současné umělecké scény a rádi podporujeme mezioborové projekty jako je například Geology of being Zden Brungot Svítekové. Zdenka s Janou Ryšlavou tak strávily měsíc srpen na rezidenčním pobytu v Grónském Ilulissatu, konkrétně v multidisciplinárním centru Arctic Culture Lab - neuvěřitelně inspirativním místě setkávání (nejen) umělců a vědců. Společně zde sestavovaly akční plán pro jednotlivé kroky pro realizaci projektu, pracovaly na adaptabilitě konceptu .tektoparty a novém konceptu Stezka ZeMě.


Zden Brungot Svíteková se propojení geologie s pohybem, které dokazuje hluboké spojení mezi tělem Země a tělem člověka, věnuje již od roku 2016. Její Geology of being již léta přenáší vědecké poznatky do uměleckého kontextu a umožňuje nám vnímat naši planetu z jiné perspektivy. Rezidenční pobyt The Forces That Move v Ilulissatu se pro Zdenku i Janu stal dalším ze zrcadel pro jejich vlastní vnímání přírody a prostoru, které využijí pro svou další tvorbu.


Jedním z cílů pobytu byla adaptace principů outdoorového formátu .tektoparty na nové lokace tak, aby bylo možné zorganizovat ho na libovolném místě. Při replikaci tohoto workshopu a výsledné performativní procházky je stěžejní navázání hlubokého vztahu s místní komunitou a prostředím. Proto bylo poznávání střední Evropy vzdáleného prostředí Grónska - místní přírody i obyvatel - vhodnou příležitostí pro simulaci seznamování se s potencionálními lokalitami projektu Tektoparty.


Dále v Grónsku během pobytu začal vznikat nový koncept s pracovním názvem Stezka ZeMě, který spojuje geologii, eko-somatiku, pohyb a veřejný prostor. Jedná se o interaktivní naučnou stezku, na kterou se bude moci vydat kdokoliv a zažít na ní fascinující propojení pohybu v přírodě s vědou.


Výchozí bod rezidence se nacházel v Arctic Culture Labu - platformě, která sdružuje umělce, kurátory, mezinárodní odborníky, geopolitické specialisty a producenty a umožňuje jim poznání Grónska jako místa kde všední život probíhá v souladu s přírodou. V dnešní uspěchané době mají umělci jen zřídkakdy prostředky nebo vůli investovat čas potřebný k důvěrnému seznámení se s určitým místem. Proto je i tato celkově dvouměsíční rezidence The Forces That Move také výzvou k proměně jak umělecké, tak dramaturgické praxe a k rozvoji inovativních tvůrčích metodik. Pouze tak je totiž možné proniknout hlouběji do specifik konkrétního místa, poznat ho a předávat pak své zkušenosti a poznatky divákům. Osobní poděkování si zaslouží ředitel Arctic Culture Lubu Andreas Hoffmann - a to za nepřeberné množství informací, inspirativních zážitků a pravé severské péče. Děkujeme 🖤Srpen v Grónsku dal Janě a Zdence možnost poznat blíže neoddělitelnou koexistenci člověka a přírody, umění a vědy a jejich symbiotickou harmonii. Zajímavým aspektem byl také mezikulturní dialog, poznávání místních obyvatel, turistů i vědců. Díky těmto setkáním, dostaly naše velvyslankyně úžasnou příležitost k poznávání vztahů místních obyvatel s jejich krajinou a ke studiu toho, co si od nich můžeme přenést do našeho středoevropského prostředí.


Jana zde navíc využila autentického prostředí pro ponoření se do přípravné fáze nově vznikajícího projektu Divoké husy, ve kterém se propojují pohybové techniky a postupy objektového divadla s tématem severské přírody, mýtů a hrdinství. Divoké husy v koprodukci s Fyzioart se opírají o příběhy severských hrdinů, legendárních dobrodruhů a také o zlidovělé zkazky o divokých husách odlétajících na sever. Soustředíme se tak na téma dorozumívání se člověka s přírodou, jeho nutné propojení se s kořeny a svým dětstvím, se zemí, hlínou i nebem a jeho větrem vanoucím přes křižovatky (životních) cest. Na výsledek se můžete těšit v sezóně 2024/2025.Rezidenční pobyt proběhl díky podpoře Ministerstva kultury České republiky, Národnímu plánu obnovy, spolku Ostružina a Fondu na podporu umenia. Moc děkujeme.


87 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

ความคิดเห็น


bottom of page